Tặng
500 hóa đơn điện tử
Thời gian còn lại:
Ngày
:
Giờ
:
Phút
:
Giây
sản phẩm & dịch vụ
CAM KẾT GIÁ TỐT
Chúng tôi cung cấp các sản phẩm tổng đài số doanh nghiệp như sau:
TÍNH NĂNG
NĂNG CẬP NHẬT THEO THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC
Hoá đơn điện tử có nhiều tính năng như sau:
Chức năng phát hành hóa đơn
 • Phát hành HĐĐT theo TT 78 với ký hiệu mẫu số, số hóa đơn mới
 • Thủ tục phát hành hóa đơn với tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT
 • Cập nhật cơ chế cấp số hóa đơn mới
Chức năng thiết kế mẫu hóa đơn
 • Tuân thủ theo quy định về ký hiệu mẫu số, số hóa đơn mới tại TT 78
Chức năng lập hóa đơn
 • Bổ sung hóa đơn điện tử bán tài sản công và hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia theo TT 78
 • Việc lập hóa đơn áp dụng theo ký hiệu mẫu số, hóa đơn mới
Chức năng xử lý hóa đơn
 • Bổ sung chức năng xử lý hóa đơn đối với hóa đơn giấy
 • Cập nhật thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử định dạng XML, đáp ứng chuẩn cấu trúc dữ liệu theo quy định
đăng ký tư vấn


  Cảm nhận khách hàng
  Khi sử dụng dịch vụ
  Hơn 48.000 người kinh doanh và thương hiệu lớn tin dùng tại INVOICEVIET
  Trải nghiệm thực tế những sản phẩm và dịch vụ đa dạng từ Invoiceviet
  Hơn
  48.000
  Đối Tác
  Khách hàng